فانوس خیس


 

نشسته ام تنها

در اوج بی تابی و انتظار

در انتظار فریاد سکوت

در انتظار مهر و عشق

به کدامین سو دستانم را بلند کنم و تو را بخواهم

به کدامین قبله اشک بریزم و تو را بستایم

نکند در میان اشک و آهم

چشمان بارانی ام را نبینی

نکند در میان راه

چشمانت اسیر چشمان آهوان صحرایی شود

نکند دخترک منتظر قصه را

در انتظار نگاهت بگذاری

و یا نکند آسمان به زمین بیاید و نیایی

بیا و عزیز کرده این دل بی درمانم باش

منتظرت خواهم ماند و دقیقه ها را خواهم شمرد

در انتظار تو بودن زیباست

منتظرم بگذار ولی روزی بیا

که دخترک تنهای قصه را به اوج

زندگی برسانی ...

  * کاش همدیگر را به چیزی که نمی شه مجبور نمی کردیم که این حرفا هنوز خوب بودن ...

*  کاش می تونستیم موقعیت ها و آدم ها را درک کنیم

  * کاش انقدر همدیگر را اذیت نمی کردیم که بگیم :

                           می روم رفتن از این دیدار مشکل تر که نیست

                            دوری از وصل حقارت بار مشکل تر که نیست

                           گیرم آتش زد مرا اندوه بی سامانیم

                          سوختن از ساختن با عار مشکل تر که نیست

                           کوه هم باشی اگر با صبر آبت می کنم

                          ترک تو از ترک این سیگار مشکل تر که نیست

  * کاش خدا یکم بیشتر بهم صبر بده دیگه کم کم دارم کم می یارم ...

   * نمی فهمه خدایا نمی فهمه .........

                                                                متن از طناز ........


طناز